Kontakt

SAMORZĄD STUDENTÓW

Adres: 90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4 (oficyna)
Sekretariat: Eleonora Olek

Godziny urzędowania : 10.00 – 14.30
tel.: 42 272 59 22
email:  samorzad@stud.umed.lodz.pl

PRZEWODNICZĄCY URSS
Kamil Szymaszkiewicz
E-mail: kamil.szymaszkiewicz@stud.umed.lodz.pl

V-CE PRZEWODNICZĄCY URSS
Krzysztof Grzegorzewski
E-mail: krzysztof.grzegorzewski@stud.umed.lodz.pl

SEKRETARZ URSS
Marek Kamiński
E-mail: marek.kaminski@stud.umed.lodz.pl

CZŁONKOWIE PREZYDIUM
Katarzyna Woźniak
E-mail: katarzyna.wozniak3@stud.umed.lodz.pl

Piotr Marks
E-mail: piotr.marks@stud.umed.lodz.pl