Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Uwaga!

Dnia 21.03 br. o godzinie 18.00 w auli im. Pruszczyńskiego w budynku rektoratu odbędą się wybory przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2016-2020.

Wszyscy studenci, którzy zdobędą mandat w wyborach otrzymają prawo głosu w kwietniowych wyborach Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz  w wyborach Dziekana Wydziału.

Liczba mandatów – 4

Prawo startu w wyborach przysługuje wszystkim studentom Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego.

Zgłaszanie kandydatur

 • Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz wysłać je na adres e-mail katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 18.03 br. do godziny 20.00 

Obecność wszystkich członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wyborach jest obowiązkowa! 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym samorzad@stud.umed.lodz.pl

Wybory do Rad Wydziałów oraz Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uwaga!

Dnia 29.02 br. o godzinie 18.00 w auli im. Pruszczyńskiego w budynku rektoratu odbędą się wybory przedstawicieli studentów do Senatu oraz Rad Wydziałów na kadencję 2016-2020.

Wszyscy studenci, którzy zdobędą mandat w poszczególnych wyborach otrzymają prawo głosu w kwietniowych wyborach Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz  w wyborach poszczególnych Dziekanów.

W wyborach do Senatu studentom przysługuje 8 miejsc:

 • 2 miejsca dla studentów Wydziału Lekarskiego
 • 2 miejsca dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 
 • 2 miejsca dla studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego (w tym 1 dla studenta studiów w języku angielskim)
 • 1 miejsce dla studenta Wydziału Farmaceutycznego
 • 1 miejsce dla Studenta Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

W wyborach do Rad Wydziałów liczba mandatów w poszczególnych Radach przedstawia się następująco:

 • Wydział Lekarski – 43 mandaty
 • Wydział Wojskowo-Lekarski – 19 mandatów
 • Wydział Nauk o Zdrowiu – 16 mandatów
 • Wydział Farmaceutyczny – 10 mandatów
 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – 6 mandatów

Prawo startu w wyborach, do każdego z wyżej wymienionych organów, przysługuje wszystkim studentom naszej Uczelni (w przypadku wyborów do Senatu i Rad Wydziałów musi być spełniony warunek przynależności do danego Wydziału).

Zgłaszanie kandydatur

1. Kandydaci, którzy byli przedstawicielami studentów w Radach Wydziałów w kadencji 2012-2016

 • Mogą zgłosić swoją kandydaturę wypełniając oświadczenie woli oraz wysyłając je na adres e-mail katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 26.02 br. do godziny 20.00 (w tym przypadku obecność kandydatów na wyborach JEST OBOWIĄZKOWA)
 • Mogą osobiście dostarczyć formularz zgłoszeniowy do Sekretarza Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Katarzyny Kuliś do dnia 26.02 br. do godziny 20.00 po wcześniejszym kontakcie mailowym (katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl)
  (W tym przypadku obecność kandydatów na wyborach NIE JEST OBOWIĄZKOWA)
 • Mogą wpisać się na listę znajdującą się w Organizacjach Studenckich u Pani Eleonory Olek od wtorku do piątku w godzinach 10.30-14.00
  Tego typu zgłoszenia można dokonać od 23.02 do 26.02 do godziny 12.00
  (w tym przypadku obecność kandydatów na wyborach NIE JEST OBOWIĄZKOWA)

2. Kandydaci, którzy nie byli przedstawicielami studentów w Radach Wydziałów
w kadencji 2012-2016

 • Mogą zgłosić swoją kandydaturę wypełniając oświadczenie woli oraz wysyłając je na adres e-mail katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 26.02 br. do godziny 20.00 (w tym przypadku obecność kandydatów na wyborach JEST OBOWIĄZKOWA)

3. Kandydaci do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Mogą zgłosić swoją kandydaturę wypełniając oświadczenie woli oraz wysyłając je na adres e-mail katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 26.02 br. do godziny 20.00 (w tym przypadku obecność kandydatów na wyborach JEST OBOWIĄZKOWA)

Uwaga!
W przypadku zgłaszania kandydatury do kilku organów należy wysłać odpowiednią ilość oświadczeń!

Obecność wszystkich członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wyborach jest obowiązkowa! 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym samorzad@stud.umed.lodz.pl

S.O.S. Świąteczna paczka dla zwierzaka!

Ruszamy z akcją „S.O.S. Świąteczna paczka dla zwierzaka”!

Zapraszamy studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do składania darowizn na rzecz zwierząt z łódzkich schronisk i fundacji. Zbiórka trwa od 11 grudnia 2015 do 29 stycznia 2016.

Zbieramy: – karmę suchą i mokrą, makarony, ryż, kaszę – przysmaki dla psów i kotów – koce, ręczniki – miski, pojemniki, garnki – zabawki – wszystko to z czego wyrosły Wasi pupile, a w schronisku może się przydać

Punkty zbiórki:

– Strefa Obsługi Studiów, pl. Hallera 1
– Organizacje Studenckie, Rektorat, ul. Kościuszki 4
– Dom Studenta nr 2, ul. Rodzeństwa Fibaków 2

Dołącz do nas! Zadbaj o dobrą karmę dla siebie i naszych czworonogów!

Śledź naszą akcję na facebooku! 

Masz pytania? Zgłoś się do Koordynatora – Justyna Stańczyk, Tel. 693-403-467

paczka2

Warsztaty ABK

plakat (3)

Serdecznie zapraszamy na warsztaty prowadzone przez Akademickie Biuro Karier!

Szukam pracy, praktyk, staży, czyli samodzielny na rynku pracy
23.10.2015 (godzi. 13.00 – 16.00)
 
Napisz dobre CV
28.10.2015 (godz.13.30 – 15.30)
 
 
Kreatywne rozwiązywanie problemów
29.10.2015 (godz. 15.00 – 18.00)
 
 
Komunikacja interpersonalna
03.11.2015 (godz. 13.00 – 16.00)
 
 
Testy psychologiczne w rekrutacji
17.11.2015 (godz. 12.00 – 15.00)
 
 
Mnemotechniki – techniki szybkiego zapamiętywania
18.11.2015 (godz. 17.30 – 20.00)
 
 
Kariera w pigułce
19.11.2015 (godz. 13.00 – 17.00)
 
 
Automotywacja i zarządzanie sobą w czasie
12.12.2015
 
Własna firma krok po kroku
16.12.2015 (godz. 12.00 – 15.00)

OPIS warsztatów i ZAPISY – www.abk.umed.pl.

 

Wybory uzupełniające!

Uwaga!

Dnia 26.10 o godzinie 18.00 w auli im. Pruszczyńskiego w budynku rektoratu odbędą się wybory uzupełniające do Senatu, Rad Wydziałów oraz Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego. 

W wyborach uzupełniających do Senatu przewidujemy:

 • 1 miejsce dla studentki/studenta Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
 • 1 miejsca dla studentki/studenta Wydziału Nauk o Zdrowiu lub Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

W wyborach uzupełniających do Rad Wydziałów liczba miejsc w poszczególnych Radach przedstawia się następująco:

 • Wydział Lekarski – 20 miejsc
 • Wydział Wojskowo-Lekarski – 5 miejsc
 • Wydział Nauk o Zdrowiu – 10 miejsc
 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – 3 miejsca

W Odwoławczym Sądzie Koleżeńskim mamy obecnie 2 wolne wakaty.

Prawo startu w wyborach, do każdego z wyżej wymienionych organów, przysługuje wszystkim studentom naszej Uczelni (w przypadku wyborów do Senatu i Rad Wydziałów musi być spełniony warunek przynależności do danego Wydziału). Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz wysłać je na adres e-mail katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl

Uwaga!
W przypadku zgłaszania kandydatury do kilku organów należy wysłać odpowiednią ilość oświadczeń!

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23.10 do godziny 23:59

Obecność kandydatów oraz wszystkich członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów na wyborach jest obowiązkowa! 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym samorzad@stud.umed.lodz.pl

Stypendia naukowe miasta Łodzi 2015/2016

1 października 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków do V edycji Programu stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z tereny Miasta Łodzi.

Studenci I roku studiów stacjonarnych wybranych 55 kierunków łódzkich uczelni, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, oraz doktoranci podejmujący badania w kluczowych dla rozwoju miasta obszarach mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.

Głównym celem uruchomienia miejskiego programu stypendialnego jest stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju Łodzi, a także przyciąganie do Łodzi zdolnej, ambitnej młodzieży, również spoza regionu.

Wyróżnieni studenci otrzymają miesięcznie przez okres jednego roku akademickiego stypendium w wysokości ok. 1000 zł, natomiast doktoranci ok. 2000 zł.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w V edycji programu stypendialnego oraz nowe formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie młodziwlodzi.pl (zakładka Inicjatywy > Stypendia Miasta Łodzi).

Miejsce składania wniosków o stypendium naukowe Miasta Łodzi:

Oddział Współpracy z Uczelniami

Biuro Obsługi Inwestora Departament Architektury i Rozwoju al. Politechniki 32 p. 202 (II piętro) 93-590 Łódź

W dotychczasowych czterech edycjach programu wyłonionych zostało 62 stypendystów, którzy łącznie otrzymali od miasta wsparcie w wysokości 927.431,00 zł!

Korzystający z programu Stypendyści to wybitnie uzdolnieni młodzi ludzie, którzy legitymują się nie tylko wysoką średnią ocen, ale także dużą aktywnością w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia poza uczelnią oraz rozwijania swoich pasji, w wielu przypadkach wyróżnieni Stypendyści zdobyli więcej niż jeden tytuł w różnych olimpiadach, mają na swoim koncie liczne publikacje oraz ściśle współpracują z biznesem.

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można również uzyskać pod numerami telefonów: +48 42 638 58 19, +48 42 638 58 67 lub adresem e-mail: m.paluch@uml.lodz.pl, boi@uml.lodz.pl.

Nabór aplikacji potrwa od 1 do 30 października br.!

stypendia naukowe miasta lodz 2015-02