Zebranie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

UWAGA!

Dnia 20.03.2017 roku w auli im. Pruszczyńskiego o godzinie 18 w budynku Rektoratu (al. Kościuszki 4), odbędzie się zebranie członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem zebrania jest omówienie bieżących działań URSS oraz przyjęcie uchwał dotyczących zmian w regulaminie URSS oraz pełnego włączenia Rady Podchorążych w struktury Samorządu. 

Podczas zebrania odbędą się również wybory uzupełniające do Rad Wydziałów – liczba mandatów w poszczególnych Radach przedstawia się następująco:

 • Wydział Lekarski – 1 mandat
 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – 1 mandat
 • Wydział Nauk o Zdrowiu – 2 mandaty

Zgłaszanie kandydatur

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz przesłać je na adres mailowy marek.kaminski@stud.umed.lodz.pl do dnia 18.03.2017 do godziny 23.59.

Obecność na wyborach osób zgłaszających swe kandydatury jest OBOWIĄZKOWA!

Obecność wszystkich członków URSS na zebraniu jest obowiązkowa!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: samorzad@stud.umed.lodz.pl

Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Przewodniczącego URSS oraz uzupełniające do Rad Wydziałów

Uwaga!

Dnia 24.10.2016 o godzinie 18 w sali 1.17 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Ul. Pomorska 251) odbędą się wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wybory Przewodniczącego URSS oraz wybory uzupełniające do poszczególnych Rad Wydziałów.

Wybory Przewodniczącego URSS
Prawo startu w wyborach przysługuje wszystkim studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz przesłać je na adres mailowy katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 21.10.2016 do godziny 23.59.

Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Czynne i bierne prawa wyborcze posiadają starostowie oraz v-ce starostowie wszystkich lat, wszystkich kierunków. Jeżeli dany starosta bądź v-ce starosta nie zamierza brać udziału w wyborach musi wypełnić dokument potwierdzający zrzeczenie się się swojego prawa wyborczego. Osoba, która otrzymała w ten sposób prawa wyborcze ma obowiązek przynieść dokument potwierdzający zrzeczenie na wybory. Dany starosta bądź v-ce starosta może zrzec się prawa głosu TYLKO na jedną osobę ze swojego roku.

Liczba mandatów na poszczególnych Wydziałach przedstawia się następująco:

 • Wydział Lekarski – 10
 • Wydział Nauk o Zdrowiu – 8
 • Wydział Wojskowo-Lekarski – 7
 • Wydział Farmaceutyczny – 5
 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – 2


Obecność wszystkich osób posiadających prawo głosu (starostów, v-ce starostów, bądź osób, które otrzymały prawo głosu przez zrzeczenie) na wyborach jest OBOWIĄZKOWA (bez względu na to, czy mają zamiar startować w wyborach do URSS)!

Zgłaszanie kandydatur
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz przesłać je na adres mailowy katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 21.10.2016 do godziny 23.59.

Wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

Prawo startu w wyborach przysługuje wszystkim studentom naszej Uczelni. 
Liczba mandatów na poszczególnych wydziałach przedstawia się następująco:

 • Wydział Lekarski – 5 mandatów
 • Wydział Wojskowo-Lekarski – 1 mandat
 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – 1 mandat

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz przesłać je na adres mailowy katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 21.10.2016 do godziny 23.59. 

Uwaga!
W przypadku zgłaszania kandydatury do kilku organów należy wysłać odpowiednią ilość oświadczeń!

Obecność na wyborach wszystkich osób zgłaszających swoje kandydatury jest OBOWIĄZKOWA!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym samorzad@stud.umed.lodz.pl

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Uwaga!

Dnia 21.03 br. o godzinie 18.00 w auli im. Pruszczyńskiego w budynku rektoratu odbędą się wybory przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2016-2020.

Wszyscy studenci, którzy zdobędą mandat w wyborach otrzymają prawo głosu w kwietniowych wyborach Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz  w wyborach Dziekana Wydziału.

Liczba mandatów – 4

Prawo startu w wyborach przysługuje wszystkim studentom Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego.

Zgłaszanie kandydatur

 • Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz wysłać je na adres e-mail katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 18.03 br. do godziny 20.00 

Obecność wszystkich członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wyborach jest obowiązkowa! 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym samorzad@stud.umed.lodz.pl

Wybory do Rad Wydziałów oraz Senatu Uniwersytetu Medycznego w ŁodziElections to Faculty Council and Senate of Medical University of Lodz

Uwaga!

Dnia 29.02 br. o godzinie 18.00 w auli im. Pruszczyńskiego w budynku rektoratu odbędą się wybory przedstawicieli studentów do Senatu oraz Rad Wydziałów na kadencję 2016-2020.

Wszyscy studenci, którzy zdobędą mandat w poszczególnych wyborach otrzymają prawo głosu w kwietniowych wyborach Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz  w wyborach poszczególnych Dziekanów.

W wyborach do Senatu studentom przysługuje 8 miejsc:

 • 2 miejsca dla studentów Wydziału Lekarskiego
 • 2 miejsca dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 
 • 2 miejsca dla studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego (w tym 1 dla studenta studiów w języku angielskim)
 • 1 miejsce dla studenta Wydziału Farmaceutycznego
 • 1 miejsce dla Studenta Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

W wyborach do Rad Wydziałów liczba mandatów w poszczególnych Radach przedstawia się następująco:

 • Wydział Lekarski – 43 mandaty
 • Wydział Wojskowo-Lekarski – 19 mandatów
 • Wydział Nauk o Zdrowiu – 16 mandatów
 • Wydział Farmaceutyczny – 10 mandatów
 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – 6 mandatów

Prawo startu w wyborach, do każdego z wyżej wymienionych organów, przysługuje wszystkim studentom naszej Uczelni (w przypadku wyborów do Senatu i Rad Wydziałów musi być spełniony warunek przynależności do danego Wydziału).

Zgłaszanie kandydatur

1. Kandydaci, którzy byli przedstawicielami studentów w Radach Wydziałów w kadencji 2012-2016

 • Mogą zgłosić swoją kandydaturę wypełniając oświadczenie woli oraz wysyłając je na adres e-mail katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 26.02 br. do godziny 20.00 (w tym przypadku obecność kandydatów na wyborach JEST OBOWIĄZKOWA)
 • Mogą osobiście dostarczyć formularz zgłoszeniowy do Sekretarza Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Katarzyny Kuliś do dnia 26.02 br. do godziny 20.00 po wcześniejszym kontakcie mailowym (katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl)
  (W tym przypadku obecność kandydatów na wyborach NIE JEST OBOWIĄZKOWA)
 • Mogą wpisać się na listę znajdującą się w Organizacjach Studenckich u Pani Eleonory Olek od wtorku do piątku w godzinach 10.30-14.00
  Tego typu zgłoszenia można dokonać od 23.02 do 26.02 do godziny 12.00
  (w tym przypadku obecność kandydatów na wyborach NIE JEST OBOWIĄZKOWA)

2. Kandydaci, którzy nie byli przedstawicielami studentów w Radach Wydziałów
w kadencji 2012-2016

 • Mogą zgłosić swoją kandydaturę wypełniając oświadczenie woli oraz wysyłając je na adres e-mail katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 26.02 br. do godziny 20.00 (w tym przypadku obecność kandydatów na wyborach JEST OBOWIĄZKOWA)

3. Kandydaci do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Mogą zgłosić swoją kandydaturę wypełniając oświadczenie woli oraz wysyłając je na adres e-mail katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 26.02 br. do godziny 20.00 (w tym przypadku obecność kandydatów na wyborach JEST OBOWIĄZKOWA)

Uwaga!
W przypadku zgłaszania kandydatury do kilku organów należy wysłać odpowiednią ilość oświadczeń!

Obecność wszystkich członków Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wyborach jest obowiązkowa! 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym samorzad@stud.umed.lodz.pl

Attention!

Elections to Faculty Council and Senate of Medical University of Lodz will take place on February 29th, 2016  at 6:00 p.m., at 4 Kościuszki Ave., (Rector’s Building), Pruszczyńskiego Lecture Room.

Students’ candidacy should be announced to Katarzyna Kuliś by sending her e-mail with declaration of intent (katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl) to 26th of February 2016 to 8 p.m.

Presence of candidates on the election is obligatory! 

S.O.S. Świąteczna paczka dla zwierzaka!

Ruszamy z akcją „S.O.S. Świąteczna paczka dla zwierzaka”!

Zapraszamy studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do składania darowizn na rzecz zwierząt z łódzkich schronisk i fundacji. Zbiórka trwa od 11 grudnia 2015 do 29 stycznia 2016.

Zbieramy: – karmę suchą i mokrą, makarony, ryż, kaszę – przysmaki dla psów i kotów – koce, ręczniki – miski, pojemniki, garnki – zabawki – wszystko to z czego wyrosły Wasi pupile, a w schronisku może się przydać

Punkty zbiórki:

– Strefa Obsługi Studiów, pl. Hallera 1
– Organizacje Studenckie, Rektorat, ul. Kościuszki 4
– Dom Studenta nr 2, ul. Rodzeństwa Fibaków 2

Dołącz do nas! Zadbaj o dobrą karmę dla siebie i naszych czworonogów!

Śledź naszą akcję na facebooku! 

Masz pytania? Zgłoś się do Koordynatora – Justyna Stańczyk, Tel. 693-403-467

paczka2

Warsztaty ABK

plakat (3)

Serdecznie zapraszamy na warsztaty prowadzone przez Akademickie Biuro Karier!

Szukam pracy, praktyk, staży, czyli samodzielny na rynku pracy
23.10.2015 (godzi. 13.00 – 16.00)
 
Napisz dobre CV
28.10.2015 (godz.13.30 – 15.30)
 
 
Kreatywne rozwiązywanie problemów
29.10.2015 (godz. 15.00 – 18.00)
 
 
Komunikacja interpersonalna
03.11.2015 (godz. 13.00 – 16.00)
 
 
Testy psychologiczne w rekrutacji
17.11.2015 (godz. 12.00 – 15.00)
 
 
Mnemotechniki – techniki szybkiego zapamiętywania
18.11.2015 (godz. 17.30 – 20.00)
 
 
Kariera w pigułce
19.11.2015 (godz. 13.00 – 17.00)
 
 
Automotywacja i zarządzanie sobą w czasie
12.12.2015
 
Własna firma krok po kroku
16.12.2015 (godz. 12.00 – 15.00)

OPIS warsztatów i ZAPISY – www.abk.umed.pl.