Skład senatu

Przedstawiciele studentów w Senacie UM w Łodzi

Marek Kamiński – Wydział Nauk o Zdrowiu

Maciej Kwiatkowski – Wydział Nauk o Zdrowiu

Agata Jarmuż  Wydział Lekarski

Katarzyna Woźniak – Wydział Lekarski

Aleksander Śpiewak – Wydział Farmaceutyczny

Kamil Szymaszkiewicz – Wydział Wojskowo-Lekarski

Christopher Marski – Wydział Wojskowo-Lekarski English Division

Filip Korol – Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego