Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej ( ŁTSML) jest organizacją studencką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrzeszającą studentów Analityki Medycznej.

Oficjalnie działalność w strukturze Uniwersytetu Medycznego rozpoczęliśmy 25 kwietnia 2013r. Mimo krótkiej historii, nasza aktywność w środowisku akademickim jest zauważalna. Współpracujemy zarówno z jednostkami wewnętrznymi uczelni (m.in. Biuro Promocji, Akademickie Biuro Karier, FUMED), jak również z przyszłym środowiskiem zawodowym- Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych.

Przedstawiciele ŁTSML reprezentują kierunek oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko podczas wydarzeń takich jak Drzwi Otwarte czy Piknik Naukowy, ale także na różnorodnych konferencjach, zjazdach, sympozjach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Mamy wielkie serca, które rwą się do pomocy, dlatego organizujemy zbiórki charytatywne na Święta Bożego Narodzenia. Staramy się, aby uświadomić społeczeństwo, kim jest Diagnosta i jaką pełni rolę w całym procesie ochrony zdrowia.

Działając w ŁTSML studenci mogą lepiej poznać swój kierunek studiów oraz przyszłe środowisko pracy, doskonalić zdobyte podczas procesu kształcenia umiejętności, uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Integrujemy się, wymieniamy doświadczeniami i staramy się dążyć do stworzenia wspólnych stanowisk dotyczących różnych kwestii związanych z kierunkiem Analityka Medyczna wraz ze studentami podobnych organizacji z całej Polski.

Dołącz do Nas!

Podziel się