Młoda Farmacja

A właściwie Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja oddział Łódź.

To, co wyróżnia członków Młodej Farmacji na tle pozostałych studentów, to aktywna postawa. Nasi członkowie angażują się w różne projekty, podczas organizacji których uczymy się współpracy w grupie, zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektami, pracy w stresie.

W naszej działalności kierujemy się pasją i dobrem pacjenta. Nie boimy się nowych wyzwań, rozwijamy w sobie kreatywność i pomysłowość. Nasze akcje charakteryzują się dobrym przygotowaniem merytorycznym oraz logistycznym. Staramy się, aby nasi członkowie mieli wykształconą potrzebę ciągłego samodoskonalenia, aby stali się szukającymi nowych wyzwań profesjonalistami. Pomagamy im zdobyć wiedzę, umiejętności i praktyczne doświadczenia w zakresie nauk farmaceutycznych, które są niezbędne, aby odnaleźć się w trudnym środowisku pracy.

Podziel się