STN

Jesteśmy organizacją, która od ponad 60 lat organizuje oraz ułatwia pracę naukową studentom UM.

Inicjujemy, wspieramy, organizujemy i promujemy działalność studentów. Wszystko to, abyście mogli w pełni oddać się swoim projektom i skupić się na tym co w nauce najpiękniejsze.

Jestesmy zorganizowaną grupą o dużej efektywności pracy i szerokich zasięgach. Pomagamy nawiązywać pierwsze naukowe kontakty. Umożliwiamy  otrzymanie wejściówek na konferencje, w niższych cenach lub nawet za darmo.

Współpracujemy z uczelnianymi organizacjami – krajowymi i międzynarodowymi o charakterze naukowym.

Każdego roku organizujemy dwie duże konferencje- międzynarodową Juvenes Pro Medicina i ogólnopolską „I’m gonna be a scientist!”

Jesteśmy dumni z naszej konferencji „Juvenes pro medicina”, która ze swoją kilkudziesięcioletnią tradycją jest jedną z czołowych studenckich konferencji medycznych w tej części Europy. W 2018 roku wzięło w niej udział prawie 300 studentów prezentujących swoje prace (z Wielkiej Brytanii, Litwy, Indonezji i wielu innych i niemal wszystkich uczelni medycznych z Polski), a ponad 100 wzięło udział w organizowanych przez nas warsztatach i innych wydarzeniach towarzyszących.

‘Juvenes pro medicina’ jest przede wszystkim okazją do przedstawienia wyników swoich badań i skonfrontowania ich z jury, dobranego specjalnie do każdej sesji tematycznej, aby jak najbardziej obiektywnie i kompleksowo ocenić twoją pracę.

Nasze młodsze dziecko- „I’m gonna be a scientist” to unikatowe w skali kraju spotkanie młodych naukowców, wykładowców oraz studentów zainteresowanych pracą naukową. Inspirujemy się na niej wzajemnie, uczymy sztuki pisania wniosków o granty, czytania publikacji (i ich pisania!), a przede wszystkim poznajemy niesamowitych ludzi którzy robią niecodzienne rzeczy.

Organizujemy programy grantowe- w tym coroczne „Granty UMEDU” w którym na swój pomysł na zrealizowanie badań naukowych możesz uzyskać nawet 10000 zł.

Do naszej statutowej działalności należy również dofinansowywanie dojazdów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz organizacja warsztatów które pomogą Wam w pracy naukowej.

Podziel się