17/10
2016

Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Przewodniczącego URSS oraz uzupełniające do Rad Wydziałów

Uwaga!

Dnia 24.10.2016 o godzinie 18 w sali 1.17 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Ul. Pomorska 251) odbędą się wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wybory Przewodniczącego URSS oraz wybory uzupełniające do poszczególnych Rad Wydziałów.

Wybory Przewodniczącego URSS
Prawo startu w wyborach przysługuje wszystkim studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz przesłać je na adres mailowy katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 21.10.2016 do godziny 23.59.

Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Czynne i bierne prawa wyborcze posiadają starostowie oraz v-ce starostowie wszystkich lat, wszystkich kierunków. Jeżeli dany starosta bądź v-ce starosta nie zamierza brać udziału w wyborach musi wypełnić dokument potwierdzający zrzeczenie się się swojego prawa wyborczego. Osoba, która otrzymała w ten sposób prawa wyborcze ma obowiązek przynieść dokument potwierdzający zrzeczenie na wybory. Dany starosta bądź v-ce starosta może zrzec się prawa głosu TYLKO na jedną osobę ze swojego roku.

Liczba mandatów na poszczególnych Wydziałach przedstawia się następująco:

 

  • Wydział Lekarski – 10
  • Wydział Nauk o Zdrowiu – 8
  • Wydział Wojskowo-Lekarski – 7
  • Wydział Farmaceutyczny – 5
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – 2


Obecność wszystkich osób posiadających prawo głosu (starostów, v-ce starostów, bądź osób, które otrzymały prawo głosu przez zrzeczenie) na wyborach jest OBOWIĄZKOWA (bez względu na to, czy mają zamiar startować w wyborach do URSS)!

Zgłaszanie kandydatur
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz przesłać je na adres mailowy katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 21.10.2016 do godziny 23.59.

Wybory uzupełniające do Rad Wydziałów

Prawo startu w wyborach przysługuje wszystkim studentom naszej Uczelni.
Liczba mandatów na poszczególnych wydziałach przedstawia się następująco:

  • Wydział Lekarski – 5 mandatów
  • Wydział Wojskowo-Lekarski – 1 mandat
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – 1 mandat

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz przesłać je na adres mailowy katarzyna.kulis@stud.umed.lodz.pl do dnia 21.10.2016 do godziny 23.59.

Uwaga!
W przypadku zgłaszania kandydatury do kilku organów należy wysłać odpowiednią ilość oświadczeń!

Obecność na wyborach wszystkich osób zgłaszających swoje kandydatury jest OBOWIĄZKOWA!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym samorzad@stud.umed.lodz.pl

Podziel się