15/11
2021

Wybory Przewodniczącego Samorządu, Prezydium URSS na kadencję 2022-2023 oraz wybory uzupełniające do Senatu UM w Łodzi.

Uwaga!

Informujemy, że 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) w auli Pruszczyńskiego (Łódź, al. Kościuszki 4, budynek Rektoratu, II piętro) o godzinie 18:00 odbędzie się posiedzenie wyborcze Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podczas którego wybrany będzie Przewodniczący Samorządu i Prezydium URSS na kadencję 2022-2023 oraz przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Senatu UM w Łodzi.

Obecność wszystkich członków URSS na wyborach jest OBOWIĄZKOWA

Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego

Prawo startu w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Studentów UM w Łodzi przysługuje wszystkim studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz przesłać je na adres mailowy sekretarz.urss@stud.umed.lodz.pl do 20 listopada 2021 r. (sobota) do godziny 23:59:59. W wiadomości należy załączyć proponowany skład Prezydium oraz nazwy z listą proponowanych Komisji URSS.

Zgłaszanie kandydatur do Senatu

Prawo startu w wyborach do Senatu UM w Łodzi przysługuje wszystkim studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studiujących na wydziałach, dla których przewidziano wolne mandaty.

Liczba mandatów na poszczególnych wydziałach przedstawia się następująco:

  • Wydział Lekarski – 2 mandaty

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie woli oraz przesłać je na adres mailowy sekretarz.urss@stud.umed.lodz.pl do 20 listopada 2021 r. (sobota) do godziny 23:59:59. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym sekretarz.urss@stud.umed.lodz.pl

Podziel się