Polskie Towarzysto Studentów Farmacji

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji (PTSF) jest niezależną organizacją non-profit zrzeszającą studentów i absolwentów farmacji z całej Polski. PTSF tworzy 9 oddziałów lokalnych z czego najmłodszy jest oddział łódzki funkcjonujący od roku. Jako członkowie nieustannie poszukujemy możliwości rozwoju jednocześnie troszcząc się o wizerunek zawodu farmaceuty.

Naszą misją jest:

* Pomoc studentom farmacji w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych oraz zachęcenie do pracy naukowej.

* Pomoc w aktywnym wchodzeniu studentów na farmaceutyczny rynek pracy oraz promocja aktywizacji zawodowej i społecznej farmaceutów.

* Integracja środowiska studentów farmacji na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

* Edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego.

* Dążenie do zwiększenia współpracy między różnymi kierunkami medycznymi.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

* Organizację cyklicznych akcji profilaktycznych, charytatywnych, edukacyjnych i ogólnorozwojowych służących szerzeniu zdrowego trybu życia, a także warsztatów, konferencji i szkoleń umiejętności miękkich.

* Wspieranie idei opieki farmaceutycznej, farmacji klinicznej oraz nowoczesnej receptury aptecznej zachęcając rokrocznie przyszłych farmaceutów do uczestniczenia w naszych ogólnopolskich konkursach.

* Dawanie studentom możliwość doświadczenia zagranicznych praktyk i staży w ramach programu SEP (Student Exchange Programme) wspólnie z Międzynarodową Federacją Studentów Farmacji IPSF.

* Budowanie jedności środowiska przyszłych farmaceutów już na etapie studiów. Integrowanie studentów na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym utrzymując jednocześnie stały kontakt z naszymi Alumnami.

* Współtworzenie wydarzeń z innymi organizacjami tj. IFMSA, PTSS, ŁTSML

Przez pierwszy rok działalności PTSF Łódź zorganizowaliśmy 1 ogólnopolską konferencję, 15 akcji, 11 warsztatów prowadzonych przez kadrę profesorską, magistrów farmacji oraz trenerów EPSA/IPSF, wiele spotkań i wyjazdów, które tworzą z nas zgrany TEAM.

Instagram (@PTSF_lodz)

 

Podziel się